Open data

Alle statistieken op deze website baseren zich op een database van alle Tijdloze lijsten. Deze database kan in verschillende formaten worden gedownload.

Tab-separated file
Bijvoorbeeld voor Excel

De TSV-export is een bestand met waardes die met tabs gescheiden zijn. Dit bestand bevat een vlakke versie van de belangrijkste gegevens uit de bovenstaande MySQL-export. Alle artiesten, albums, nummers en noteringen werden hier dus in één tabel samengevat. Dit bestand kan gelezen worden door programma's zoals Microsoft Excel.

PostgreSQL
Relationele datenbank

De PostgreSQL-export bevat de structuur en de gegevens van vijf tabellen:

  • artist: alle artiesten.
  • album: alle albums, met een foreign key die naar em artist verwijst.
  • song: alle nummers, met foreign keys die naar artist en album verwijzen.
  • year: alle jaren met een editie van de Tijdloze.
  • list_entry: alle noteringen in alle edities van de Tijdloze, met een foreign keys die naar song en year verwijzen.

Er is ook een versie van de PostgreSQL-export die alleen maar de gegevens bevat, zonder de structuur van de datenbanktabellen: tijdloze-data.sql. Dit SQL-bestand is nuttig voor wie de datenbank al heeft opgezet, en deze met de nieuwste gegevens wilt vullen.

Positie 1 in de Tijdloze van 2023