Open data

Alle statistieken op deze website baseren zich op een database van alle Tijdloze lijsten. Deze database kan in verschillende formaten worden gedownload.

MySQL
Relationele datenbank

De MySQL-export bevat de structuur en de gegevens van vier tabellen:

  • artist: alle artiesten.
  • album: alle albums, met een foreign key die naar em artist verwijst.
  • song: alle nummers, met foreign keys die naar artist en album verwijzen.
  • list_entry: alle noteringen in alle edities van de Tijdloze, met een foreign key die naar song verwijst.
Tab-separated file
Bijvoorbeeld voor Excel

De TSV-export is een bestand met waardes die met tabs gescheiden zijn. Dit bestand bevat een vlakke versie van de belangrijkste gegevens uit de bovenstaande MySQL-export. Alle artiesten, albums, nummers en noteringen werden hier dus in één tabel samengevat. Dit bestand kan gelezen worden door programma's zoals Microsoft Excel.

Positie 1 in de Tijdloze van 2023